Przefermentowany obornik z Ema Plus | Drukuj |  Email

Przefermentowany obornik z Ema Plus stanowi nawóz organiczny najwyższej jakości i jest doskonałym źródłem próchnicy dla gleby. Można go traktować jako...

...szczepionkę mikrobiologiczną. Obornik powinien być dobrze ugnieciony aby mogły przebiegać w nim głównie procesy beztlenowe. W wyniku działania mikroorganizmów następuje szybki proces fermentacji. Po kilku miesiącach obornik jest przefermentowany, wygodny do załadunku i roztrząsania na polu. Przez cały okres fermentacji nie uwalnia się z niego amoniak, azot pozostaje w oborniku.

Wszelkie procesy gnilne zostają wyeliminowane przez co nie występują odory zwykle tym procesom towarzyszące (m.in. siarkowodór).

Obornik nie zagrzewa się i nie paruje ponieważ fermentacja przy użyciu Ema Plus przebiega w niskich temperaturach i nie wymaga napowietrzania. W celu fermentacji obornika należy użyć 1 do 2 litrów Ema Plus /1 m3. W zależności od miejsca składowania obornika (pryzma, obora głęboka) i jego wilgotności należy użyć odpowiedniej ilości wody do rozcieńczenia Ema Plus(10-20 litrów).